Basket

.

Terms & Conditions

Terms and Conditions:

Danish law applies. This means that you have a full return and refund right. Return items must be unopened and unharmed. Shipping every Friday, tracked by Deutsche Post shipment.

Shipping cost EUR 7,50 regardless of order size.

Handelsbetingelser:

Dansk lov er gældende. Dette betyder, at De ifølge købeloven har fuld retur og refusionsret. Returvarer skal være uåbnede og ubeskadigede. Forsendelse hver fredag med Deutsche Post med søgenummer.

Forsendelsesgebyr EUR 7,50 / DKK 55,00 uanset ordrens størrelse.

Handelsbedingungen:

Dänisches Gesetz ist gültig. Dies bedeutet, dass Sie voll Rückerstattungsrecht haben. Retourwaren müssen ungeöffnet und unbeschädigt sein. Versand jeden Freitag mit Deutsche Post (mit Suchnummer).

Versandkosten EUR 7,50 ungeachtet Bestellwert.